Tereny inwestycyjne

ha

Tereny o pow. 48 ha w Turce

Przeznaczenie pod: przemysł, składy, bazy, zakłady przemysłowe, hurtownie. Położone po obu stronach nowobudowanej drogi gminnej Turka – Łuszczów. Dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, telefonu. Własność prywatna.

Szczegóły
ha

Tereny pod usługi turystyczne w m. Pliszczyn i Łysaków

Przy projektowanym zbiorniku wodnym na rzece Ciemiędze. Realizacja zbiornika wchodzi do planu województwa lubelskiego po 2004 roku, powierzchnia lustra wody – 27,7 ha, objętość 499 tys. m3, średnia głębokość – 1,8 m. Media: sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, projektowana sieć kanalizacyjna. Własność terenu prywatna.

Szczegóły