O projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś
Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnym.

Celem projektu jest usprawnienie świadczenia usług ważnych z punktu widzenia
prowadzenia działalności gospodarczej w 6 samorządach województwa lubelskiego poprzez
wypracowanie i wdrożenie spójnego i procesowego modelu ich realizacji Istotą koncepcji
projektu jest wprowadzenie     kompleksowych   rozwiązań   w   obszarze   zarządzania
procesem   obsługi podatkowej oraz zarządzania nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi poprzez wdrożenie elektronicznych systemów zarządzani nieruchomościami i  elektronicznych systemów obsługi podatkowej. Oraz opracowanie systemu współpracy samorządu z przedsiębiorcami, którego elementami   składowymi   będą   m.in:   powołanie   samorządowego   rzecznika   interesów przedsiębiorców,   zbudowanie   systemu   sieciowania   samorządów   celem   kojarzenia przedsiębiorców i forum stałego dialogu z przedsiębiorcami.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018