Gospodarka w gminie

Gminę Wólkę cechuje przede wszystkim bliskość lubelskiej aglomeracji, dobra komunikacja i rozwinięta infrastruktura techniczna, co stanowi dużą dogodność dla inwestorów.

Regularnie podnoszony jest poziom rozwoju gminy, poprzez podwyższenie standardów dotyczących infrastruktury technicznej, uzbrajanie terenów przeznaczonych zarówno pod budownictwo mieszkalne, jak i do celów przemysłowych czy usługowych.

Gmina jest bardzo atrakcyjna cenowo dla inwestorów. Wynika to nie tylko z dużo niższych cen niż te w Lublinie, ale także z prowadzonej przez władze polityki podatkowej – chodzi o zwolnienie z podatku nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres roku, a w przypadku zatrudnienia mieszkańców gminy – na dwa lata.

Przez gminę przebiega główny szlak łączący stolicę województwa z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. Poza tym bogata sieć dróg powiatowych oraz gminnych wpływa na dobrą komunikację zarówno na terenie gminy, jak i na świetne skomunikowanie z ościennymi obszarami. Na terenie gminy planowane jest także przeprowadzenie obwodnicy Lublina.

Gmina leży częściowo w obrębie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, co oznacza, że jest zasobna w surowce mineralne, głównie węgiel, gaz ziemny, ropę naftową i torf.

Podstawę gospodarki gminy stanowi rolnictwo, jednak gmina posiada także walory przyrodnicze, umożliwiające rozwój turystyki, a także zasoby, dzięki którym mogłyby powstać inwestycje przemysłowe.