ha

Tereny pod usługi turystyczne w m. Pliszczyn i Łysaków

Podstawowe informacje:
Położenie działki Przy projektowanym zbiorniku wodnym na rzece Ciemiędze
Opis:

Przy projektowanym zbiorniku wodnym na rzece Ciemiędze. Realizacja zbiornika wchodzi do planu województwa lubelskiego po 2004 roku, powierzchnia lustra wody – 27,7 ha, objętość 499 tys. m3, średnia głębokość – 1,8 m. Media: sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, projektowana sieć kanalizacyjna. Własność terenu prywatna.

Położenie:
Gmina Wólka
Powiat lubelski
Województwo lubelskie