ha

Tereny o pow. 48 ha w Turce

Podstawowe informacje:
Położenie działki Turka
Powierzchnia użytku [ha] 48
Opis:

Przeznaczenie pod: przemysł, składy, bazy, zakłady przemysłowe, hurtownie. Położone po obu stronach nowobudowanej drogi gminnej Turka – Łuszczów. Dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, telefonu. Własność prywatna.

Położenie:
Gmina Wólka
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Informacje dotyczące nieruchomości:
Właściciel / właściciele własność prywatna
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przemysł, składy, bazy, zakłady przemysłowe, hurtownie.