Tereny inwestycyjne

informacje na temat terenów inwestycyjnych, wraz ze zdjęciami lotniczymi i opisem

Ewidencja gruntów

ewidencja gruntów

Katalog biznesu

informacje o przedsiębiorstwach

Gospodarka w gminie

informacje na temat atutów i potencjału gospodarczego, w tym zachęt inwestycyjnych i ulg